اسامی مدیران کاروانهای حج 94 استان قزوین

لیست اسامی کاروان های حج تمتع 1394 استان قزوین

ردیف

شماره کاروان

مدیر

ظرفیت

مدینه

گ ق مکه

گ ق مدینه

دفتر زیارتی

آدرس محل ثبت نام

شماره تماس

هزینه سفر

1

37001

حسین ملکی ها

160

قبل

فرهنگ سفر

قزوینخیابان عارف

33359066

99/112/000

2

37002

حسن خانبان

115

بعد

گل نرگس

قزوین - ابتدای خیابان شهدا

33242206

86/330/000

3

37003

احمد توکل زاده

115

بعد

3الف

راهیان نور

قزوین -  چهار راه حیدری  

33332686

87/750/000

4

37008

فرج اله فصیحی

135

قبل

کوثر رامند

قزوین - خیابان راه آهن

33577923

100/532/000

5

37009

محمد علی جباری

115

بعد

3الف

راهیان عشق

قزوین - خیابان نادری شمالی

33325252

87/750/000

6

37172

اصغر رحمانی

115

قبل

3الف

پیوند تاکستان

تاکستان - خیابان امام

35233435

87/750/000

/ 0 نظر / 55 بازدید