کلاسهای حج تمتع کاروان 37009

با عنایت به انجام ثبت نام  زائرین کاروان 37009 قزوین به مدیریت آقای دکتر محمد علی جباری در دفتر راهیان عشق جلسات آموزشی کاروان مذکور به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد

جلسه

روز

تاریخ جلسه

ساعت شروع

ساعت پایان

نشانی

1

پنج شنبه

20/01/94

17

19

قزوین خیابان ملک آباد حسینیه آمنه خاتون

2

جمعه

04/02/94

10

12

//

3

جمعه

18/02/94

10

12

//

4

جمعه

01/03/94

10

12

//

5

جمعه

22/03/94

10

12

//

6

جمعه

05/04/94

10

12

//

7

جمعه

19/04/94

10

12

//

8

جمعه

26/04/94

10

12

//

9

جمعه

23/05/94

10

12

//

10

پنجشنبه

05/06/94

17

19

//

11

پنجشنبه

12/06/94

17

19

//

12

جمعه

13/06/94

10

12

//

13

همایش

متعاقبا اعلام می شود

 

 

 

/ 0 نظر / 53 بازدید