تقدیر و تشکر

بدین وسیله از کلیه زائرین بویژه اعضای

گروه یاوران حجاج و سرگروه های محترم

کاروان 37156 که از مرحله ثبت نام تا

بازگشت سفر حج  با کاروان همکاری

داشته اند صمیمانه تقدیر و تشکر می

نمائیم انشاء الله در سفرهای بعدی عمره و

عتبات بار دیگر خدمت گزار شما باشیم و

بدین وسیله از کم و کاستی های احتمالی

و کوتاهی در انجام خدمات بیشتر به شما

بزرگوران عذر خواهی نموده و حلالیت  می

 

طلبیم

انشاء الله خداوند متعال حج و اعمال شما

را به بهترین وجه قبول نماید

/ 0 نظر / 40 بازدید