ریز هزینه های تکلیفی حج 94

ریز هزینه های تکلیفی حج 94

مبلغ

شرح

ردیف

ریال

1700000

چمدان

1

ریال

1360000

لباس ( 2 پیراهن 2 شلوار )  ویژه برادران

2

ریال

375000

خروجی

3

ریال

230000

کرایه رفت و برگشت اتوبوس تا فرودگاه

4

ریال

60000

کاور کاروان

5

ریال

30000

کرایه حمل چمدان زائرین تا فرودگاه

6

ریال

50000

 پیش بینی نشده

7

ریال

 3805000

جمع

 

 

توضیحات : هزینه تکلیفی زائرین زن به علت نداشتن لباس هماهنگ   مبلغ 2440000 ریال می باشد

/ 0 نظر / 43 بازدید